Ars Klepka

SZTUKA UKŁADANIA PARKIETU

You are currently browsing the Bez kategorii category.

Parkiet

Parkiet — materia? budowlany z drewna i mocowane do pod?o?a za pomoc? kleju. W Polsce parkiet najcz??ciej wyst?puje w dwóch grubo?ciach https://phonenumberlookuponline.com , 16 i 22 mm szeroko?ci 5–7 cm, a d?ugo?ci, 30–50 cm. Najpopularniejsze europejskie gatunki drzew to d?b, jesion puttygen download windows Vigilix user setup , buk, klon , czere?nia, grab, za? „egzotyczne”: merbau, doussie , teak, irocco, jatoba. Parkiet wykonany z drobnych elementów (np. 2 cm × 15 cm) nazywany jest mozaik? parkietow?. Materia? powy?ej 50 cm d?ugo?ci zwyczajowo nazywany jest deskami parkietowymi. Puttygen download for linux doc.html Reverse Phone Lookup

Posted Marzec 13th, 2011.

Add a comment